Mały odkrywca

Przedszkole

Okres przedszkolny to niezwykły czas na odkrycie i wzmocnienie potencjału Twojego dziecka.

Dzieci w tym okresie posiadają niezwykłą potrzebę zdobywania świata. Są bardzo ciekawskie, spostrzegawcze, chłonne, uzdolnione i zabawne. Ciągle zadają pytania: Po co?, Dlaczego?, Jak? Dajmy dzieciom szansę pobawienia się w naukę. To doskonały czas na rozpoczęcie zabawy w czytanie oraz wyrabianie nawyków dobrego i sprawnego nabywania nowych umiejętności.

Programy Małego Odkrywcy wykorzystują nowoczesne metody umożliwiające dzieciom przebywanie w środowisku słowa pisanego, tak, by w sposób spontaniczny i bez wysiłku, nauczyły się czytać przed pójściem do szkoły. Programy wykorzystują naukę czytania globalnego, gdzie podstawową jednostką języka jest wyraz (słowo) a nie litera (głoska). Poprzez rozmaite zadania, gry, eksperymenty i oczywiście zabawy dzieci rozwijają się w trzech sferach, które w tym okresie życia są najważniejsze: intelektualnej, poznawczej i emocjonalno – społecznej.

Wykorzystaj ten okres swojego maluszka, aby pomóc mu rozwinąć jego potencjał !!!


ZACZAROWANY ZAJĄCZEK – program dla dzieci 4-letnich

SUPER ZAJĄC – program dla dzieci 5-letnich


W programie dla dzieci młodszych pojawia się postać Tajemniczego Zajączka i Super Zająca, który pisząc do nich listy inspiruje maluchy do przeprowadzania eksperymentów, badań, rozwiązywania zadań, zagadek. Rozwiązanie tych zadań obrazuje celowość wykonywania codziennych drobnych działań i czynności np.:

 1. eksperyment z napięciem powierzchniowym wody, olejem i wodą mydlaną ukazuje maluchom potrzebę higieny osobistej i mycia rąk,
 2. eksperyment ze śliną i chlebem pokazuje, że warto myć zęby,
 3. przemiany energii elektrycznej i kinestetycznej w energię cieplną uświadamia dzieciom potrzebę ochrony ciepła swojego ciała i ubierania się…

Podczas zajęć dzieci oglądają karteczki z „ważnymi” wyrazami, które wykorzystują jako „kamienie” przechodząc przez rwący strumień, jako „tarcze”, aby uchronić się przed atakiem obcych, jako „eskadrę” samolotów lecącą na pomoc innym, jako „bieliznę” w pralni czy suszenie jej na sznurku… Te „ważne” wyrazy pojawiają się później w książeczkach, które dzieci czytają misiom. Bo to dzieci uczą czytać misie. Przecież same dzieci już świetnie znają wszystkie wyrazy, rozpoznają je i potrafią je przeczytać. Taka drama sprawia, że maluszki uczą się mimowolnie. Dzieci poznają również litery jako znaki graficzne pisma, ale tylko te, z którymi związane są emocjonalnie (najbliższe otoczenie).

Każdy program podzielony jest na 8 książeczek, które poruszają jakieś ciekawe zagadnienia z codziennego życia lub zjawiska dotyczące otaczającego świata. Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde trwa 2 bloki po 45 min. + 15 min przerwa kinezjologiczna + 15 min. podsumowanie zajęć z rodzicami) twoje dziecko odkryje radość uczenia się samodzielnego zdobywania wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – tak potrzebnych w szkole, a rodzice podczas 2 warsztatów dowiedzą się jak stymulować rozwój swojego dziecka w domu.


PRZYGODA NA BEZLUDNEJ WYSPIE – program dla dzieci 5 - 6 letnich


W tym wieku budują się i rozwijają najważniejsze funkcje umysłowe dziecka, które będą podstawą jego zdolności do uczenia się do końca życia. Dlatego jest to szczególny okres, kiedy umysł dziecka powinien być wszechstronnie stymulowany.

Program ten jest logicznie skonstruowana grą przygodową, w której dzieci uczestniczą przez całoroczny kurs. Dzieci stają się podróżnikami, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na wyspie znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni. Dzielni podróżnicy odbywają podróż, podczas której poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i ich obyczaje. Podczas zabaw i dram dzieci mają możliwość wyrażania siebie, swoich emocji i uświadamiają sobie swoje własne „ja”. Malują swoje herby będąc rycerzami, tworzą swój talizman w Afryce czy przybierają indiańskie imię, które najlepiej określa jakąś ich cechę charakteru. Okres przedszkolny to bardzo ważny okres rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka. Biorąc udział w zabawach dramowych dzieci uczą się nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy oraz kształtują postawę „poradzę sobie”.

Dziecko zadowolone z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby. Również i tutaj, podczas każdych zajęć, pojawiają się „ważne” wyrazy, które spełniają swoje rozmaite role. Jest oczywiście dużo ruchu, rozwiązywania zagadek, eksperymentowania i dedukcji. Pojawiają się również literki. Dzieci ćwiczą rękę, piszą tajemnicze listy do tubylczej ludności wykorzystując piktogramy. Rozwijają spostrzegawczość, uwagę, kreatywność i twórczość. Dzięki coraz większej wiedzy, którą zdobywają podczas podróży, pomagają tubylczej ludności, muszą pracować w zespole, dyskutować, wyciągać wnioski i uzgadniać wspólne plany działania. W zamian za pomoc w rozwiązywaniu problemów dostają wskazówki do dalszej podróży. Dlatego, podczas zajęć, jest dużo eksperymentów, wyjaśniających różne zjawiska chemiczne, fizyczne, przyrodnicze, astronomiczne, z którymi spotykamy się na co dzień. To sprawia, że nauka staje się świetną zabawą, a mali odkrywcy rozwijają się poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających poza program przedszkolny. Wszystkie dzieci również czytają swoim pluszakom pierwsze książeczki. Zajęcia są tak skonstruowane, że dziecko może doświadczyć i przeżyć treść tego, co potem uczy się czytać. Książeczki opisują przygody, które dzieci same przeżyły. Dlatego uczą się one czytać chętnie i z pasją.

Nauka czytania w tym wieku daje przedszkolakom poczucie, że potrafią „coś ekstra”, co jest również doskonałym i bezstresowym przygotowaniem do nauki w szkole.

Program podzielony jest na 8 książeczek, które poruszają jakieś ciekawe zagadnienia z codziennego życia lub zjawiska dotyczące otaczającego świata. Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde trwa 2 bloki po 50 min. + 10 min przerwa kinezjologiczna + 10 min. podsumowanie zajęć z rodzicami) twoje dziecko odkryje radość uczenia się, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – tak potrzebnych w szkole, a rodzice podczas 2 warsztatów dowiedzą się jak stymulować rozwój swojego dziecka w domu.


KORZYŚCI DLA DZIECKA I RODZICA:

 1. rozwój intelektualny – czytanie metodą Glenna Domana,
 2. rozwój poznawczy – zdobywanie nowych wiadomości, poznawanie ciekawostek przyrodniczych i naukowych
 3. rozwój emocjonalny – kształtowanie postawy „poradzę sobie",
 4. rozwój społeczny - - budowanie więzi, współpraca w grupie,
 5. rozwój inteligencji wielorakiej – spostrzegawczość, logiczne myślenie, uwaga, filozofia, matematyka, muzyka, ruch,
 6. wzmocnienie koncentracji, pamięci,
 7. rozpoznawanie własnych emocji oraz sposobów jej wyrażania,
 8. rozwój empatii i sposoby rozwiązywania relacji opartych na współpracy,
 9. wzbudzenie zainteresowania nauką pisania i alfabetem poprzez pisanie listów, podpisywanie się,
 10. rozwój wyobraźni, kreatywności, wrażliwości na sztukę i estetykę.