Kwantowy umysł

Kurs biegłego i efektywnego czytania oraz rozwoju intelektu dla licealistów, studentów i dorosłych

Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny, który zwiększa potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Głównym celem realizowanym podczas kursu to opanowanie biegłego i efektywnego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skutecznego i bardziej racjonalnego uczenia się.

Program pozwala nabyć umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak biegłe czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie, spostrzegawczość, koncentracja. Podczas treningów kursanci przechodzą profesjonalne szkolenie z autoprezentacji, mają występy przed kamerą, poznają somatoterapeutyczne procedury walki z lękiem i złością. Przechodzą również trening asertywności oraz trening docierania do własnych zasobów. Poznają podstawy osobistego rozwoju. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Kurs wyposaża w konkretne narzędzie, techniki i wiedzę. Efektem naszego treningu jest opanowanie zintegrowanego systemu uczenia się.


Jakie mamy cele?


Najważniejszym celem naszych zajęć jest opanowanie zintegrowanego systemu uczenia się. W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program opracowany jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. Jest duże prawdopodobieństwo, że w niedługim czasie, ten system zastąpi obecny, niewydolny już dzisiaj system „mechanicznego przetwarzania informacji”.

Na umiejętność sprawnego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy gromadzonej wiedzy, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane podczas kursu, dlatego też biegłe czytanie znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej pożądanych umiejętności pracowników, których poszukują pracodawcy.

Efektem naszego kursu jest opanowanie przez uczestnika szeregu nawyków, które składają się na naturalny, zintegrowany system uczenia się. Ważnym elementem naszego kursu jest również dostrzeżenie zmiany w postrzeganiu procesu uczenia się i opanowywania wiadomości = innym spojrzeniu na naukę jako taką oraz własne możliwości intelektualne. Proponowany trening bazuje na naturalnym rozwoju drzemiących w każdym człowieku możliwościach umysłowych.


Jak dochodzimy do celu? Jak realizujemy program?


Po pierwsze trenujemy umiejętności zintegrowanego uczenia się poprzez osiąganie optymalnego stanu do uczenia się, które realizujemy poprzez techniki łagodzenia stresu, techniki pracy nad koncentracją, uczymy joggingu umysłu i rozgrzewki intelektualnej ciała oraz sposobów wprowadzenia się w dobry nastrój sprzyjający procesom uczenia się. Pokazujemy i trenujemy biegłe czytanie tak, aby przyspieszyć je przynajmniej trzykrotnie, zachowując przy tym komfort czytania. Podczas czytania dbamy również o efektywność i zrozumienie przeczytanego tekstu. W tym zakresie proponujemy nowoczesne obróbki przeczytanych informacji. Podczas kursu zwracamy szczególną uwagę na funkcjonowanie pamięci uświadamiając kursantom jakie są strategie uczenia się, jak zachowuje się ciało w procesie uczenia, biorąc pod uwagę wzorce osobowe oraz intensywnie trenujemy od 5 do7 technik pamięciowych.

Po drugie przekazujemy wiedzę dotycząca psychologii uczenia się. Zapoznajemy kursantów z rolą relaksu, ze sposobami przyswajania informacji przez mózg, procesami dezorientacji i zagubienia, teoriami pamięci, wzorcami myślenia, konstruowaniem obrazów, zasadami neurolingwistycznego programowania, strategiami porażki, rolą muzyki baroku.

Po trzecie. Podczas naszych kursów pomagamy uczestnikom nabyć świadomości siebie, swojego stylu pracy i swojej osobistej niepowtarzalności. Te cele realizujemy poprzez wykonywanie rozmaitych testów określających indywidualny wzorzec myślenia, sposób pracy mózgu, sposób pracy ciała i inne. Dotarcie do własnych zasobów i uświadomienie sobie „kim ja jestem i jak pracuję” to jeden z dodatkowych celów. Jest on niezmiernie ważny dla indywidualności każdego człowieka, jego zgodnego i dobrego istnieniu w szeroko rozumianym świecie, uświadomienie, pogodzenie i praca nad własnymi niedoskonałościami, ale również odszukanie i uwypuklenie osobistych talentów. Takie naukowe podejście i racjonalne doświadczanie „na własnej skórze” daje przecież wiarę w indywidualne możliwości oraz przyjęcie życiowej maksymy „zawsze sobie poradzę”. Ten cel realizujemy poprzez czytanie metaforycznych i filozoficznych opowiadań, przypowieści i bajek, wykonując eksperymenty filozoficzne, prace z procesami psychologicznymi np. rola ofiary podczas egzaminów i w życiu.

Po czwarte ćwiczymy podstawy autoprezentacji prowadząc warsztaty z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przygotowując i wygłaszając wystąpienia, trenujemy autoprezentację przed kamerą, pokazujemy jak pozbyć się leków, frustracji i rozdrażnienia oraz stresów przed wystąpieniami.


Kurs obejmuje 12 spotkań (1 raz w tygodniu) po 3 godziny zegarowe. Trwa 3 miesiące.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 1. uczeń/student dobrze radzi sobie w szkole/uczelni osiągając lepsze wyniki, pozbywając się stresów i lęków,
 2. student/pracownik dobrze radzi sobie w świecie informacji sprawniej i bez lęków pracując z tekstami, szybciej przyswajając i porządkując wiedzę,
 3. nabycie umiejętności biegłego czytania = 3-4 krotnie zwiększy się Twoje tempoczytania przy zachowaniu zrozumienia i komfortu czytanego tekstu,
 4. poprawa koncentracji, spostrzegawczości i uwagi,
 5. umiejętność notowania przy pomocy Map Myśli,
 6. praca z celem i nad celem oraz relaksem aktywnym,
 7. praca z technikami pamięciowymi i systemem powtórkowym,
 8. zarządzanie czasem w procesie uczenia się,
 9. poznanie strategii uczenia się i komunikowania się z innymi pod katem Indywidualnych Wzorców Myślenia,
 10. umiejętność autoprezentacji – praca z kamerą, praca nad komunikacją werbalną i niewerbalną oraz budowaniem pewności siebie,
 11. pozbywanie się stresów przed wystąpieniami i egzaminami,
 12. wypracowanie większej samoświadomości oraz postawy asertywnej i empatycznej,
 13. praca z zasobami w kontekście coachingu i somatoterapii.