Gimnazjalista / uczeń z klasą

Gimnazjum oraz obecne klasy VI, VII, VIII

Okres szkolny (gimnazjum – obecne klasy VI, VII, VIII) to ostatni etap kluczowego okresu w życiu Twojego dziecka. Wyniki osiągane przez dziecko w tym okresie determinują jego poczucie własnej wartości oraz są motorem lub hamulcem aktywności życiowej młodzieży.

Czwarty etap edukacji szkolnej to niezwykły czas wyzwań w okresie dojrzewania i dorastania oraz doskonałego opanowania nawyków dobrego i sprawnego uczenia się

Gimnazjum to czas nowych wyzwań, jakie stawiają przed Twoim dzieckiem (już młodzieżą) rodzice, szkoła, rówieśnicy dorośli. To trudny okres dojrzewania i dorastania, konfrontowania różnych opinii, działań, wiedzy i doświadczeń. To także niezmiernie ważny czas budowania własnego wizerunku, poznawania swoich emocji, uczuć. Nowe spojrzenie na rzeczywistość, doświadczanie i wnioskowanie, porównywanie, komunikowanie, kreatywne i pozytywne myślenie, opanowanie wszelkich narzędzi efektywnego uczenia się to tylko niektóre umiejętności potrzebne w życiu każdego dorosłego.


GIMNAZJALISTA Z KLASĄ

Program rozwoju intelektu i umiejętności szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej


Kurs jest opracowany specjalnie dla potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się również brania odpowiedzialności za siebie.Program pozwala nabyć umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak biegłe czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie, koncentracja. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenie z autoprezentacji, maja występy przed kamerą, poznają somatoterapeutyczne procedury walki z lękiem i złością. Przechodzą również trening asertywności oraz trening docierania do własnych zasobów. Poznają podstawy osobistego rozwoju. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi. Kurs wyposaża w konkretne narzędzie, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w szkole średniej.

Najważniejszym celem naszych zajęć jest nauczyć młodzież jak się uczyć oraz rozwinąć ich sprawność czytania, pamięć, spostrzegawczość i koncentrację. Dzięki opanowaniu nawyków „naturalnego uczenia się” nauka staje się łatwiejsza, daje też więcej radości, a młodzi gimnazjaliści zyskują większą pewność siebie w szkole. Dzięki treningom potrafią sprawniej organizować materiał, którego się uczą, zaczynają biegle czytać oraz szybciej zapamiętują potrzebne im informacje. Równie szybko potrafią uporządkować notatki, z których łatwiej powtarzać wiadomości. Pilnie pracują nad rozwojem pamięci, dzięki czemu nauka i przygotowanie się do klasówek zajmuje zdecydowanie mniej czasu i jest przyjemniejsze.

Uczestnicy naszych kursów pracują ze specjalnie dla nich przygotowanym podręcznikiem i formularzami pracy. Wymienione materiały zawierają wiedzę z zakresu gimnazjum. Takie podejście skutkuje tym, że dziecko trenuje i uczy się tego co aktualnie „przerabia’ w szkole. Ułatwia to jego przygotowywanie się do lekcji, bądź ugruntowanie wiedzy lub jej wyraźne wzbogacenie. Ten sposób pracy przygotowuje młodzież do lepszego rozwiązywania klasówek, sprawdzianów oraz testów gimnazjalisty. Praca z naszym podręcznikiem rozwija młodzież intelektualnie.

Ośmiomiesięczna praca gimnazjalistów uświadamia im również jaki mają własny styl uczenia się. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest również autoprezentacja, dzięki której dzieci uczą się ‘sprzedawania” swojej wiedzy i rozwijają umiejętność komunikowania się oraz wypowiadania na forum klasy.

Bardzo istotnym elementem naszego kursu jest sprawne czytanie. Młodzież odbywa regularny trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Dzięki temu podnoszą sprawność czytania, co umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętywanie czytanych treści. Jest to niezmiernie ważny aspektem, ponieważ to czytanie decyduje w dużej mierze o szkolnych ocenach. Czytanie, jako proces, pobudza miliony połączeń neuronalnych w naszym mózgu, co stymuluje ich szybszy rozwój, polepsza wyobraźnię, pamięć, koncentracje, inteligencję… Wartość takiej stymulacji, dla rozwoju zdolności dzieci, jest przeogromna i nieoceniona.

Podczas kursu dbamy również o rozwój emocjonalny i społeczny młodzieży. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych grach i zabawach dramowych. Pomaga to nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy oraz kształtuje postawę „poradzę sobie”. Podczas zajęć wskazujemy dzieciom ich mocne strony i talenty. Utwierdzają się w przekonaniu, że potrafią być samodzielne i mogą poradzić sobie z nowymi zadaniami oraz odnaleźć się w nowych sytuacjach. Specjalne ćwiczenia pozwalają stawić czoło szkolnym wyzwaniom oraz otworzyć się na bliskie relacje rówieśnicze.

Program kursu oparty jest na kanwie zagadek fabularnych. Na każdych zajęciach kursanci otrzymują zadanie z określoną misją, podczas której przeżywają emocjonujące przygody, a równocześnie rozwijają dedukcję, wyobraźnię, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. Rozwiązując zagadki i doprowadzając misje do zakończenia uczą się radzić sobie z emocjami, doświadczają swoich mocnych i słabych stron, uczą się współpracować z innymi, być ludźmi empatycznymi, ale również asertywnymi = ugruntowują postawę „dam radę”. Taka formuła zajęć zwiększa motywację i sprawia, że treningi stają się bardziej atrakcyjne, a uczestnicy bardziej angażują się w treningi i w to, co dzieję się podczas zajęć.

Podczas pracy z ok. 10-osobową grupą trener ma możliwość zindywidualizowania pracy oraz uważnej obserwacji młodzieży i ich postępów, o których informuje rodziców. Trenerzy stosują różnorodne metody pracy, gry i zabawy, podczas których przekazują kursantom wiadomości wykraczające poza standardowy program szkolny. Pozwala to utrzymać zapał kursantów przez cały rok pracy. Staramy się też kształtować postawę zaciekawienia zjawiskami przyrody i nauki wykonując ciekawe eksperymenty a także doświadczenia filozoficzne i psychologiczne. Eksperymentowanie i doświadczanie mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Podczas tego programu, przypowieści z życiowymi mądrościami, metafory, powiedzenia przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Dzięki takiemu podejściu młodzież widzi w nauce związki, a to z kolei prowadzi do samodzielnego stawiania hipotez. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala w sposób bardziej świadomy uczestniczyć w lekcjach szkolnych, być bardziej aktywnym i zmotywowanym do pracy.

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości, sprawności dzieci oraz ich różnorodności, kursanci łatwo, szybko chętnie uczą się i pokonują coraz to większe trudności. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem i rodzicem. Takie warunki sprawiają, że młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Podczas 28 cotygodniowych spotkań (każde jest podzielone na 2 bloki po 60 min) twoje dziecko odkryje radość uczenia się, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych – tak potrzebnych w starszych klasach, a rodzice podczas 2 warsztatów dowiedzą się jak stymulować rozwój swojego dziecka w domu.


KORZYŚCI DLA DZIECKA I RODZICA:

  1. Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się i czytania.
  2. Opanowanie technik relaksu, koncentracji i kinezjologii.
  3. Wzbogacanie, ugruntowanie i utrwalanie wiedzy.
  4. Uzyskanie większej samoświadomości i praca nad jej budowaniem.
  5. Praca nad budowaniem pewności siebie.
  6. Sztuka zdawania egzaminów i przygotowanie do początkowej pracy w szkole średniej.
  7. Wzrost efektywności w komunikowaniu.
  8. Wzmocnienie rozumienia tekstów i opracowywania ich.
  9. Zainteresowanie światem, a dzięki eksperymentom i misjom umiejętność dedukcji.